2009. november 27., péntek

Az Év Mentora Díj


Első alkalommal adták át november 23-án, hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián „Az Év Mentora Díj – 2009” elismeréseit. Szakmai főtámogatói között szerepel a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Innovációs Szövetség, fővédnökként pedig Oláh György, Nobel-díjas kémikus.
Az idén tavasszal először hirdette meg a díjat a Mentor Magazin, valamint együttműködő partnerei, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, a Független Pedagógus Fórum, valamint a Tanárképzők Országos Szövetsége annak érdekében, hogy az oktatás-nevelés-képzés valamennyi színteréről megtalálja azokat a tehetséges, kreatív, innovatív pedagógusokat, akik az új kor új nevelői eszményét testesítik meg.
Ahogy azt Gyarmati Szabó Éva, az alapítók nevében hangsúlyozta, ez az első olyan átfogó, civil alapítású elismerés, amely ledöntve az oktatási szintek közötti válaszfalakat, egységes koncepció jegyében ismeri el az óvodától az általános és középiskolán át a felsőoktatásig, felnőttképzésig az alkotó pedagógusi munkát.


A Mentor-díjat három kategóriában osztották ki (óvoda-általános iskola; középiskola, szakiskola, kollégium; felsőoktatás, felnőttoktatás), három nyugdíjas pedagógus munkáját életműdíjjal jutalmazták, további két különdíjat pedig a Microsoft Magyarország Kft, illetve a Szabad Tér Színház Kft. ajánlott fel. Hét pedagógus Elismerő Oklevelet kapott.
A díjakat Kroó Norbert, az Akadémia alelnöke, az okleveleket pedig Ritoók Zsigmond ókorkutató, irodalomtörténész professzor, a bírálóbizottság Bolyai-díjas tagja adta át.

Díjazottak:

Kovácsné dr. Nagy Emese általános iskolai igazgató (Hejőkeresztúr),
aki a széles körű kutatómunkájával felfedezett és általa a helyi viszonyokra alkalmazott, játékon alapuló, komplex módszerének segítségével megkönnyíti a gyerekek szocializációját.
Lengyel István művésztanár (Dunakeszi),
akinek teremtő művészi ereje, karizmatikus személyisége közösséggé kovácsolja iskolája tanárait, diákjait, városának lakóit.
Dr. Vida József főiskolai docens (Eger),
aki fáradhatatlan és odaadó lelkesedéssel, kimagasló szakmai hozzáértéssel, kimeríthetetlen gazdagságú kreativitással munkálkodik a fizika népszerűsítésén és professzionális megismertetésén.
Mentor Életmű-díjasok
Tolnai Gyuláné tanítónő (Boldva),
számos tankönyv alkotója, aki az általa kidolgozott heurisztikus módszer segítségével a legrászorultabb gyerekeket juttatta az új és gazdagabb élet lehetőségéhez
Pécsi Géza zenepedagógus (Pécs).
aki az iskolai ének-zene oktatás elkötelezett újrateremtője, a Kulcs a muzsikához komplex művészeti-zenei pedagógiai programcsomag megalkotója és a közös éneklés örömének ihletett mestere
P. Jáki Sándor Teodóz bencés tudós tanár, karvezető (Győr),
aki a csángó népzene és kultúra elkötelezett kutatója, az egyházi zene kiemelkedő ismerője, nagyhatású előadó
Különdíjasok
Dr. Pappné dr. Papp Katalin egyetemi docens (Szeged),
aki a korszerű technikai eszközök alkotó alkalmazásával sikerrel népszerűsíti a diákok körében a fizikát, a természettudományokat, elismert szaktekintélye a tanárképzésnek és a tehetséggondozásnak (a Microsoft felajánlása)
Molnárné Várhegyi Lilla gyógypedagógus (Eger).
aki a táncművészet segítségével sikert, boldogságot és a közösséghez tartozás örömét nyújtja az értelmi fogyatékos gyerekeknek, és. ér el kimagasló eredményeket (a Szabad Tér Színház Kft különdíja)
Elismerő oklevél kitüntetésben részesültek:
Hajdú Józsefné Sárkány Ágnes gyógypedagógus kapja, Herceghalomról, a
figyelemhiányos, hiperaktivitás-zavarral küzdő gyerekek fejlesztésében elért
eredményeiért
Szilágyi Tiborné Makra Ildikó óvodapedagógus, Dányról, a hátrányos helyzetű,
valamint cigány származású gyerekek segítő-támogató fejlesztésében végzett odaadó munkájáért
Bozai Éva magyar-orosz-angol szakos tanár és diákszínpad-rendező, népi játékok
és kismesterségek oktatója Sárszentmihályról, a népi kultúra komplex átadásáért,
Csorba Piroska magyar-történelem szakos középiskolai tanár, költő, író,
tankönyvszerző, publicista Miskolcról, aki diákjait saját élményeiken keresztül vezeti
el az irodalom, a művészetek megszerettetéséig,
Rózsa Pál, a szakoktatásban a projekt alapú oktatás úttörője, tantervek kidolgozója, tehetséggondozó Kiskunfélegyházáról, aki az agrármérnökséget cserélte fel az oktatói munkára, hogy szakmáját megszerettesse,
Szórád Endre vegyészmérnök, fizika-kémia, valamint természettudomány és matematika szakos, tehetséggondozó tanár Zentáról, aki mágnesként vonzza magáhoza diákokat korszerű gondolkodásával és végtelen lelkesedésével,
dr. Róka András, az ELTE Fizikai Kémia Tanszékének docense,
aki a természettudományokat oly magas fokon népszerűsíti az általános, a közép- és a  felsőoktatásban, hogy nemcsak kémiatanár tanítványai, hanem azok diákjai is hozzá járnak „mesterkurzusra”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése