2009. november 28., szombat

A IV. Országos Mese- és Prózamondó Verseny eredményei

Kedves versenyzők, kedves kollégák!

Immár 4. éve hirdetjük meg országos mese-, illetve prózamondó versenyünket! Ebben az évben is sok tehetséges mesemondóval találkoztunk. Nem volt könnyű a zsűri dolga, hogy eredményt hirdessen, hiszen a 104 fő között valóban nagyon sokan kiváló mesemondásról tettek tanúbizonyságot!
Köszönjük a felkészítő tanárok és szülők mukáját!
 A versenyzőknek gratulálunk a szép eredményekhez!!
Találkozunk tavasszal az országos  versmondó versenyen!

A zsűri névsora

1. osztály

Szilvásiné Turzó Ágnes-  drámapedagógus, vezető tanító a zsűri elnöke
Cirbeszné Ignácz Éva tanító - a Tanítók Egyesülete alelnöke
Csájiné Knézics Anikó- drámapedagógus, vezető tanító, a Tanítók Egyesülete elnöke

2. osztály

Szalóky B. Dániel - rendező, a zsűri elnöke
Czobolyné Géczi Márta - tanító, kerületi szaktanácsadó
Kondorné Kovács Irén- tanító , a Tanítók Egyesülete titkára

3. osztály

Lázár Zsófia -  írónő, a zsűri elnöke
Bíró Katalin magyartanár, a Tiara kiadó ügyvezető igazgatója
Sághy Tamás- színművész

4. osztály

Bosnyák Viktória - írónő, a zsűri elnöke
Jávorkai Judit - szerkesztő, drámapedagógus, író
Gaskó Balázs - a Magyar Televízió szerkesztője, műsorvezetője


Nyertesek
I. évfolyam (8 fő)
I.
Bereczki Domonkos
II.
Kiss Boglárka Emma
III.
Presits PetraII. évfolyam (24 fő)
I.
Lövei Katalin
II.
Szolnoki Dávid
III.
Babicz Ábris
különdíj
Kovács Gergely

Szarvas Dóra

Zengő BettinaIII. évfolyam (34 fő)
I.
Lengyel Szilárd
II.
Gintli Fruzsina
III.
Kovacsis ÁkosIV. évfolyam (35 fő)
I.
Farkas Eszter

Szépréthy Roland

Rózsa Bence
II.
Berényi Péter

Lukácsi Lilla

Szabó Szintia

Barkó Regina Szabina
Szilágyi Adrienn

III.
Kopcsa Flóra

Kántor Flórián

Imregh András

Balogh Csilla Gréta

Móra Menta

Lackfi János: Kutya egy példányban, elmondja Mák Bernadett

Bitang Tibi kalandjai


Bitang Tibi kalandjai a http://bitangtibi.ofi.hu oldalon! Az OFI "Gyermeknyelven az erőszakmentességről" pályázatának beérkezett munkái olvashatók az új honlapon.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet most már második éve szervez programokat és mozgalmat, jelentet meg pályázatokat, gyűjt jó gyakorlatokat annak érdekében, hogy segítse az Oktatási és Kulturális Minisztérium törekvését, s egyben támogassa azt a társadalmi elvárást, hogy az oktatási intézményekben az erőszak mértéke, az agresszív cselekedetek száma jelentősen csökkenjen. Ennek a stratégiának új elemeként jelentettük meg "Gyermeknyelven az erőszakmentességről − Az iskolai erőszakot visszaszorító (tanulói) intézményi tevékenységek" című rendhagyó pályázatunkat.

A "Gyermeknyelven az erőszakmentességről" pályázat díjazott munkái és a kapcsolódó Bitang Tibi történetek a http://bitangtibi.ofi.hu oldalon olvashatók!

Két felhívás jó gyakorlatokat bemutató kötetekben való részvételre

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben az ÚMFT TÁMOP 3.1.1 - 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció program keretében, a 6.6.1. számú, „Nyitott iskola” című projektben és a 6.4.3. számú, „A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata és modelljei az iskolázás bevezető és alapozó szakaszában” című projektben készül egy-egy nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat bemutató kötet. Iskolák jelentkezését várjuk.

Olyan iskolákat keresünk, amelyek szívesen megmutatnák magukat valamelyik kötetben, mert úgy gondolják, hogy mások is tanulhatnak abból, ami náluk történt.
Felhívások letöltése:
Felhívás a Kompetenciák komplex fejlesztése c. kötetben való részvételre (ÚMFT TÁMOP 3.1.1 program 6.4.3. számú elemi projektje)
Felhívás a Nyitott iskola c. kötetben való részvételre (ÚMFT TÁMOP 3.1.1 program 6.6.1. számú elemi projektje)

Jelentkezni mindkét felhívás esetében 2009. december 20-ig lehet e-mailben, dr. Falus Katalin projektvezetőnél: falus.katalin@ofi.hu.

Szétszabdalt meseregény - Berg Judit: RuminiHa megnézzük, mit olvasnak a mai általános iskolás gyerekek, sok esetben kiderül, hogy semmit. Ha azt nézzük meg, mit kellene olvasniuk a tantervek, tankönyvek szerint, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy sok olyan szöveget, amely nem érdekli őket. Még napjaink tankönyveiben is sok az olyan történet, amelynek a végén le kell vonnunk az erkölcsi tanulságot, s mást nem tudunk vele kezdeni. S ez egyáltalán nem járul hozzá, hogy a tanulók izgalmasnak találják az olvasást. Sokszor előfordul az is, hogy az éppen elemzett szöveg túl bonyolult a tanulók értelmezési képességei szempontjából. Gyakran az is baj szokott lenni, hogy habár maga a mű érdekes, olyan módon kell vele foglalkozni, hogy abban semmi érdekes nincs. Ha megnézzük azokat a hosszabb könyveket, amelyeket kisiskolás korban kell az iskolában feldolgozni, az osztályban gyakran csupán a szöveg cselekményének összefoglalásáról van szó: nem kell vitatkozni bizonyos kérdésekről, nincs lehetőség arra, hogy a diákok kreatívan kibontakozzanak. Ha megnézzük a mai piacon kapható tankönyveket, melyeknek a célja, hogy a kisdiákok megbeszéljék, alaposan feldolgozzák az olvasottakat - vagyis a különböző kiadók által megjelentetett olvasmánynaplókat - nem csodálkozhatunk rajta, hogy olyan kevés tanulóból válik olvasó, mert nagyon élettelen feladatokat tartalmaznak. Ezek vagy csupán a cselekményt foglaltatják össze újból velük, általánosan jellemeztetik a főbb szereplőket, illetve jó néhány olyan feladat található ott, amely alig kapcsolódik az elolvasottakhoz (csupán valamilyen, a könyvben felmerülő téma kapcsán kell beszélgetni/ írni, függetlenül az elolvasottaktól).
Ha a sok "ha megnézzük"-mondat - és a róla írott negatívum - után azt kellene tehát leírnunk, hogyan dolgozzunk egy szöveggel oly módon, hogy azt a diákok érdekesnek, izgalmasnak találják; alaposan, odafigyelve olvassanak; s kialakuljon a kritikai vénájuk is; s szövegértési és szövegalkotási készségeik egyaránt fejlődjenek, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Talán érdemesebb egy konkrét irodalmi szöveget vizsgálva leírni meglátásainkat.Berg Judit: Rumini című könyvét választottuk (Pozsonyi Pagony, Budapest, 2007.), mivel úgy találjuk, ez a regény alkalmas lehetne arra, hogy a tanulók feldolgozzák az első hosszú könyvüket a nem szakrendszerű órán. Kettős megközelítési módot választottunk: egyrészt a meseregényt elemzik a tanulók, másrészt viszont a regény műfajáról is tanulnak és rendszerezik az addig tudottakat.

2009. november 27., péntek

Jó ütemben halad a kadarkúti iskola felújítása – Hétszázmilliós beruházás a mikrotérségi oktatás fejlesztésére

Nagy lendülettel indult el június elején Kadarkúton az az építkezés, amely a kistérségi iskolában mintegy 8000 négyzetméternyi területet érint. A hatalmas beruházáshoz 604 millió forintot nyert az intézmény az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Dél-Dunántúli Operatív Program pályázatán, melyhez a város 128 millió forintos saját forrással járult hozzá.

A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekekkel is foglalkozó Jálics Ernő Iskolát Hencse, Kadarkút, Kőkút, Mike, és Visnye tartja fent, de ennél jóval nagyobb a vonzáskörzete: csaknem 60 településről érkeznek a diákjai. Az intézmény – amely magába foglalja az óvodát, általános iskolát, szak- és szakközépiskolát, a művészeti nevelést és a módszertani részleget - kihasználtsága 90 százalék feletti. A pedagógiai munka 83 szakember együttműködésével valósul meg.

Az építkezés miatt ugyan egy hetet késett a tanévkezdés, de azóta az oktatást nem zavarva a hétvégeken és tanítási szünetben zajlanak a munkálatok – számolt be az előrelépésekről Verkman József polgármester. Az elmúl fél évben gyors ütemben haladt a rekonstrukció, amely a kadarkúti Jálics Ernő Iskolát és a hozzá tartozó kollégiumot érintette. Elkészültek az épületek akadálymentesítésével, az új elektromos hálózat kialakításával, a nyílászárók cseréjével és a külső hőszigeteléssel. A 110 férőhelyes kollégium földszintjének felújításával is végeztek már, valamint megtörtént az első emelet új vizesblokkjainak és a folyosójának kialakítása. A diákok háromfős szobákat kaptak, saját mosdóval.

A közelgő tél sem állítja meg a munkát: a következő hónapokban a belső szerelések folynak – olyan módon megszervezve, hogy zavartalan maradjon a tanítás. A következő évben pedig a külső területekre kerül sor: elkészülnek a sportpályák, a közösségi terek és a parkolók, s hozzáfognak a napköziotthonos óvoda teljes rekonstrukciójának. Az átadást 2010. augusztus 20-ára tervezik: Verkman József polgármester az eddigi tapasztalatok alapján bízik a kivitelezőkben. A beruházás keretében várhatóan 81 helyiséget akadálymentesítenek, két lift szolgálja a mozgáskorlátozottak közlekedését, öt új tantermet, klubhelyiséget alakítanak ki. A pályázati támogatás révén egy egészen új, komplex intézmény valósul meg, amelyhez hasonlót aligha lehet találni a régióban. Pécsi Oszkár iskolaigazgató és tantestülete mindeközben a pedagógiai munka megújulásán dolgoznak: fontos feladatuknak tartják a hátrányos helyzetű gyerekek integrálását és a kompetencialapú oktatás bevezetését. A vendéglátóiparhoz kapcsolódó szakmai oktatásuk régóta jó hírű, s a művészeti képzés is közkedvelt lett az utóbbi években.

Tegyük könnyebbé az iskolatáskátA Közoktatás Napja alkalmából idén második alkalommal került megrendezésre az Újbudai Közoktatási Konferencia, amely valamennyi előadásának középpontjába – a nevelési és oktatási folyamatok egyik főszereplőjét – a gyermeki személyiséget, azaz a gyermeket helyezte Tegyük könnyebbé az "iskolatáskát"! - örömmel az óvodába, iskolába címmel. Ranschburg Jenő professzor úr a mai iskoláról és a mai gyerekekről tartott előadást, míg Szedlárné Gáll Ibolya szociológus az intézményekről, mint a társadalmi beilleszkedést segítő fontos állomásról beszélt „Valódi találkozások bölcsődében, óvodában, iskolában” címmel. A konferenciát Molnár Gyula, Újbuda polgármestere nyitotta meg.

A gyermekek idejük jelentős részét már óvodás, sőt bölcsődés koruktól közintézményekben töltik, ezért különösen nagy jelentősége van az intézményi légkörnek, amelynek kialakítása nagymértékben függ a pedagógusoktól. Az intézményeknek, az ott dolgozó pedagógusoknak nagy a felelősségük, ugyanis részben rajtuk múlik, milyen jelent és jövőt tudnak biztosítani gyermekeik számára. A szeretetteljes, kölcsönös bizalmon alapuló légkör egyaránt kedvez az egyén és a csoportok, a közösségek fejlődésének. A konferencia ahhoz nyújt résztvevőinek segítséget, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni az iskolatáskát – szó szerint és képletesen is.

Azaz hogyan, milyen szemlélettel, módszerekkel, eszközökkel tudnák a pedagógusok sikeresebbé, boldogabbá tenni a gyermekek mindennapjait. Az előadásokat követően a plenáris ülés pszichológiai, illetve szociológiai megközelítésből segítette a téma kifejtését. A szekcióüléseken Újbuda legkiválóbb pedagógusai kaptak szót olyan témákban, mint például „A módszertan lelke a pedagógus”, „Toleranciára nevelés az óvodában”, amelyek szorosan kapcsolódnak a plenáris ülés előadásaihoz. Természetesen valamennyi előadás a gyermekről, a gyermekekért szólt.

A konferencia Újbuda Önkormányzata kezdeményezésére a tavalyi évben került először megrendezésre. A közel félezer kerületi pedagógus és a közoktatásban dolgozó, valamint a közoktatás irányítóinak részvétele arra ösztönözte a szervezőket, hogy az Újbudai Pedagógiai Intézet közreműködésével idén is megrendezze a szakmai fórumot.

Az Év Mentora Díj


Első alkalommal adták át november 23-án, hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián „Az Év Mentora Díj – 2009” elismeréseit. Szakmai főtámogatói között szerepel a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Innovációs Szövetség, fővédnökként pedig Oláh György, Nobel-díjas kémikus.
Az idén tavasszal először hirdette meg a díjat a Mentor Magazin, valamint együttműködő partnerei, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, a Független Pedagógus Fórum, valamint a Tanárképzők Országos Szövetsége annak érdekében, hogy az oktatás-nevelés-képzés valamennyi színteréről megtalálja azokat a tehetséges, kreatív, innovatív pedagógusokat, akik az új kor új nevelői eszményét testesítik meg.
Ahogy azt Gyarmati Szabó Éva, az alapítók nevében hangsúlyozta, ez az első olyan átfogó, civil alapítású elismerés, amely ledöntve az oktatási szintek közötti válaszfalakat, egységes koncepció jegyében ismeri el az óvodától az általános és középiskolán át a felsőoktatásig, felnőttképzésig az alkotó pedagógusi munkát.


A Mentor-díjat három kategóriában osztották ki (óvoda-általános iskola; középiskola, szakiskola, kollégium; felsőoktatás, felnőttoktatás), három nyugdíjas pedagógus munkáját életműdíjjal jutalmazták, további két különdíjat pedig a Microsoft Magyarország Kft, illetve a Szabad Tér Színház Kft. ajánlott fel. Hét pedagógus Elismerő Oklevelet kapott.
A díjakat Kroó Norbert, az Akadémia alelnöke, az okleveleket pedig Ritoók Zsigmond ókorkutató, irodalomtörténész professzor, a bírálóbizottság Bolyai-díjas tagja adta át.

Díjazottak:

Kovácsné dr. Nagy Emese általános iskolai igazgató (Hejőkeresztúr),
aki a széles körű kutatómunkájával felfedezett és általa a helyi viszonyokra alkalmazott, játékon alapuló, komplex módszerének segítségével megkönnyíti a gyerekek szocializációját.
Lengyel István művésztanár (Dunakeszi),
akinek teremtő művészi ereje, karizmatikus személyisége közösséggé kovácsolja iskolája tanárait, diákjait, városának lakóit.
Dr. Vida József főiskolai docens (Eger),
aki fáradhatatlan és odaadó lelkesedéssel, kimagasló szakmai hozzáértéssel, kimeríthetetlen gazdagságú kreativitással munkálkodik a fizika népszerűsítésén és professzionális megismertetésén.
Mentor Életmű-díjasok
Tolnai Gyuláné tanítónő (Boldva),
számos tankönyv alkotója, aki az általa kidolgozott heurisztikus módszer segítségével a legrászorultabb gyerekeket juttatta az új és gazdagabb élet lehetőségéhez
Pécsi Géza zenepedagógus (Pécs).
aki az iskolai ének-zene oktatás elkötelezett újrateremtője, a Kulcs a muzsikához komplex művészeti-zenei pedagógiai programcsomag megalkotója és a közös éneklés örömének ihletett mestere
P. Jáki Sándor Teodóz bencés tudós tanár, karvezető (Győr),
aki a csángó népzene és kultúra elkötelezett kutatója, az egyházi zene kiemelkedő ismerője, nagyhatású előadó
Különdíjasok
Dr. Pappné dr. Papp Katalin egyetemi docens (Szeged),
aki a korszerű technikai eszközök alkotó alkalmazásával sikerrel népszerűsíti a diákok körében a fizikát, a természettudományokat, elismert szaktekintélye a tanárképzésnek és a tehetséggondozásnak (a Microsoft felajánlása)
Molnárné Várhegyi Lilla gyógypedagógus (Eger).
aki a táncművészet segítségével sikert, boldogságot és a közösséghez tartozás örömét nyújtja az értelmi fogyatékos gyerekeknek, és. ér el kimagasló eredményeket (a Szabad Tér Színház Kft különdíja)
Elismerő oklevél kitüntetésben részesültek:
Hajdú Józsefné Sárkány Ágnes gyógypedagógus kapja, Herceghalomról, a
figyelemhiányos, hiperaktivitás-zavarral küzdő gyerekek fejlesztésében elért
eredményeiért
Szilágyi Tiborné Makra Ildikó óvodapedagógus, Dányról, a hátrányos helyzetű,
valamint cigány származású gyerekek segítő-támogató fejlesztésében végzett odaadó munkájáért
Bozai Éva magyar-orosz-angol szakos tanár és diákszínpad-rendező, népi játékok
és kismesterségek oktatója Sárszentmihályról, a népi kultúra komplex átadásáért,
Csorba Piroska magyar-történelem szakos középiskolai tanár, költő, író,
tankönyvszerző, publicista Miskolcról, aki diákjait saját élményeiken keresztül vezeti
el az irodalom, a művészetek megszerettetéséig,
Rózsa Pál, a szakoktatásban a projekt alapú oktatás úttörője, tantervek kidolgozója, tehetséggondozó Kiskunfélegyházáról, aki az agrármérnökséget cserélte fel az oktatói munkára, hogy szakmáját megszerettesse,
Szórád Endre vegyészmérnök, fizika-kémia, valamint természettudomány és matematika szakos, tehetséggondozó tanár Zentáról, aki mágnesként vonzza magáhoza diákokat korszerű gondolkodásával és végtelen lelkesedésével,
dr. Róka András, az ELTE Fizikai Kémia Tanszékének docense,
aki a természettudományokat oly magas fokon népszerűsíti az általános, a közép- és a  felsőoktatásban, hogy nemcsak kémiatanár tanítványai, hanem azok diákjai is hozzá járnak „mesterkurzusra”

2009. november 26., csütörtök

Zene az iskolában

Több mint 3200 óvodában és iskolában oltanak

Eddig 3257 óvodában és iskolában kezdődött meg a gyerekek oltása a H1N1 vírus elleni oltóanyaggal - mondta el Falus Ferenc országos tiszti főorvos egy budapesti iskolában kedden.
Bakonyi László, az Oktatási Hivatal elnöke arról számolt be, hogy az óvodások és általános iskolások 10-15 százaléka kapta meg a védőoltást a mintegy egymillió gyerek közül.

Közölte azt is, a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordult az oktatási intézményekhez, hogy jelezzék, hol van tömeges megbetegedés, hol kell esetleg oktatásszervezési szempontból intézkedni. Mint mondta, ebben az időszakban tartják az őszi érettségiket és sok helyen középiskolai versenyek vannak. Ebből következőleg ahol tömeges megbetegedéseket észlelnek, a hivatalnak gondoskodnia kell az érettségi vizsgák megszervezéséről. Hozzátette: a hivatal felkészült ezen helyzetek megoldására.

Falus Ferenc kérdésre válaszolva elmondta, az oltópontokról döntés még nincs, a legvalószínűbb az, hogy a gyógyszertárral is rendelkező kórházakban és egészségügyi intézményekben vagy az ÁNTSZ megyei oltóközpontjaiban lehet majd hozzájutni a vakcinához. Ez azt jelentené, hogy legalább száz ilyen oltóközpont működne - tette hozzá.

A tiszti főorvos megerősítette: a 18 év alattiak számára is ingyenes a védőoltás, függetlenül attól, hogy a gyerek azt az iskolában vagy a házi gyermekorvostól kapja meg. Mint mondta, az a fontos, hogy gyerek minél hamarabb megkapja az oltást.

Hiller István oktatási miniszter közben levélben fordult a pedagógus és szülői szervezetekhez, azt kérve, saját eszközeikkel segítsék elő, hogy a nevelési-oktatási intézményekben minél hamarabb, minél több tanuló és dolgozó részesüljön védőoltásban a pandémiás influenza ellen.

A miniszter kitért arra is, hogy tekintettel a világjárványt okozó influenza folyamatos magyarországi terjedésére, novemberben kollektív oltást szerveznek nemcsak az általános, hanem a középfokú oktatási intézményekbe, középiskolákba, szakiskolákba járó tanulók védelmének biztosításáért. (Forrás MTI)

Benedek Elek verseny a Rátkai Klubban


Ma a Rátkai Klubban Benedek Elek-versenyt szerveztünk, amelyre a VI. kerületi Bajza Utcai Általános Iskolából jöttek gyerekek. A versenyt Havas Judit irányította, és a versenyzőknek, illetve a csapatoknak különféle versenyszámokban kellett bebizonyítani tudásukat. Benedek Elek életéről és a Világszép nádszál kisasszony című meséből voltak a kérdések, de drámajáték és rajzolás is szerepelt a műsoron. A csoportok nagy élvezettel gyűjtötték a pontokat, minden helyes válaszért csokoládé járt. A verseny folytatódik decemberben, januárban és februárban is, amelyre iskolás csoportok jelentkezését várjuk. A jelentkezéseket e-mailen kell eljuttatni a ratkaiklub@mail.datanet.hu címre. A fordulók után márciusban egy döntőre is sor kerül, ahol ajándékokkal térhetnek haza a gyerekek. A versenyt a Benedek Elek-év alkalmából a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Kedves Kollégák!

Elindult a Tanítók Egyesülete blogja. Bízunk benne, hogy sokan látogatjátok. Írjátok meg véleményeteket, kéréseiteket a konferenciákhoz, illetve a versenyeinkhez kapcsolódóan.