2010. február 23., kedd

Online suli szertárKétezer oktatási – kulturális tartalom várja az Egyszervolt Suli látogatóit. Az ingyenesen és szabadon elérhető, online tudásbázis iskolai felhasználását a Nemzeti Alaptanterv kompetencia területeihez igazodó tematikus keresőrendszer segíti.  

Egyszervolt Suli
Kifejezetten az iskolai, óvodai felhasználhatóság céljából - elkészült a legnagyobb magyar gyermekkulturális portál, az Egyszervolt.hu új oldala, az Egyszervolt Suli, mely a honlapon található mintegy kétezer oktatási – kulturális tartalom pedagógiai szemléletű gyűjtőoldala. A fejlesztés legfontosabb szempontja a könnyebb elérhetőség volt mind tartalmilag, mind technikailag is.

Online szertár
Legfontosabb újdonság, hogy gyakorló pedagógusok bevonásával, szakszerű tárgyszavas keresőrendszer áll rendelkezésre tanórai, vagy irányított szabadidős foglalkozásokhoz összeállítani bemutató anyagokat vagy feladatsorokat. A tartalmak közötti válogatást a Nemzeti Alaptantervhez igazodó kategóriarendszer segíti, óvodától az ötödikes évfolyamig korosztályi bontásban, tantárgyak illetve kompetencia területek alapján listázza ki a tartalmakat. E mellett természetesen szabadszavas kereső is rendelkezésre áll az oldal használóinak.

Tananyag, ahogyan a gyerekek szeretik
Az Egyszervolt.hu kifejezetten gyerekbarát formában, olvasható valamint hallgatható, képes-rajzos formában jeleníti meg az egyes tartalmait, melyek között klasszikus és kortárs gyerekversek, mesék, népmesék, dalok, animációs filmek, kézműves foglalkoztató feladatok találhatók. Ezek mindegyike jogtiszta forrásként, az interneten keresztül bármikor elérhető és szabadon használható forrásként, illusztrációként, vagy feladatsorok részeként.
Külön kiemelendő kategóriát képviselnek a készségfejlesztő, logikai játékok, melyek a forma és színfelismeréstől a szorzótáblán át az interaktív térképhasználatig terjedő széles skálán adnak a gyakorlatban is felhasználható és elmélyíthető ismeretket. Egyes játékok esetében – a pedagógusok számára olyan szerkesztőfelület is elérhető, ahol saját igényeik szerint, szabadon állíthatnak össze feladatsorokat. Ehhez egyedi kódot kérhetnek a jatekmester@egyszervolt.hu címen.
Ilyen például a földrajzi és kulturális ismereteket fejlesztő Világjáró című játék, mely a diákság körében méltán népszerű akasztófajáték és a tanárok által kedvelt vaktérkép digitális, ötvözete, vagy a matematikai ismeretket elmélyítő Bon bon 2 ügyességi és logikai játék, mellyel akár az ABC is gyakorolható.

Iskolára nyitottan
Az Egyszervolt Suli oldalról egy kattintással elérhetők szakmai együttműködő partnereink, a Suliháló és az Interaktív Oktatástechnika hírportál honlapjai, valamint az Egyszervolt.hu további, az oktatás területét érintő, a digitális írástudás elsajátítását, avagy a biztonságos internetezést szolháló tartalmak.
Az Egyszervolt Suli nyitófelülete egyúttal az Egyszervolt.hu tartalmainak technikailag is könnyített elérését teszi lehetővé. Innen indulva, a kiválasztott tartalmak alacsonyabb sávszélességgel, avagy kevésbé korszerű számítógépeken is megjeleníthetők.Egyszervolt.hu
A gyermekkultúra ápolása, terjesztése céljával 2002-ben indult internetes gyerekportál, mely három-négy éves kortól már önállóan, és biztonságosan használható. A szülők nevelési kérdéseikre is választ találhatnak Napocska.hu hírmondó oldalon, a Mese.tv rajzfilmjei pedig a család egészének jelentenek tartalmas szórakozást.
Havi 450 000 egyedi látogatójával Magyarország leglátogatottabb gyermekkulturális portálja, mely egyben alátámasztja, hogy a szórakoztatva tanítás, az „edutainment” nem csak hatékony, hanem egyben népszerű módszer is az ismeretterjesztésre.

SuliHáló:
A SuliHáló egy naponta frissülő, havi száznegyvenezer látogatót elérő Iskolai Információs Portál. Oldalain a diákokat, szülőket, pedagógusokat érintő oktatási-nevelési illetve kulturális témájú hírek, információk mellett megtalálhatók pályázatok, oktatási segédanyagok, iskolai ünnepségeken használható forgatókönyvek, vagy akár érettségi tételek is.

IOT.hu - az IKT hírportál
Az Interaktív Oktatástechnika hírportál a maga nemében egyedülálló módon segíti a teljes nevelési-oktatási vertikumot  az óvodai-, az alap-, és középfokú képzésen át a felsőoktatási intézményekig azzal, hogy egy helyen foglalkozik az interaktív oktatástechnikai eszközök, a digitális tananyagok, a módszertani és technológiai (IKT) képzések témaköreivel és az ehhez kapcsolódó pályázatokkal, szakmai eseményekkel.
A naponta többször frissülő tartalom mellett hangriportok (IOTrádió) és videklippes beszámolók (IOTvideó), és játékok (IOTjáték) teszik színessé és kedveltté az IKT hírportált az olvasók körében.
LINKEK:
Egyszervolt Suli: http://egyszervolt.hu/suli

2010. február 22., hétfő

Konferencia és versmondó verseny

TANÍTÓK EGYESÜLETÉNEK HÍREI

Tanítók Egyesületének  XI. Konferenciája –
RÉSZVÉTELI  DÍJ: 1000 Ft
2010. április 14. szerda  10 óra

V. Országos Versmondó verseny / alsó tagozatos gyereknek/
2010. május 15 . szombat 10. óra


Tanítók Egyesületének XI. szakmai konferenciája
Időpontja: 2010.április 14. szerda 10 óra
Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Budapest, Horváth Mihály tér 8. VIII. ker.

Mottó:

„Hallottál már a szív intelligenciájáról? Arról van szó, hogy felismerjük a boldogságot, ha a lábunk előtt hever, legyen bennünk bátorság és elszántság, hogy lehajoljunk érte - felvegyük, és meg is őrizzük.” (Marc Lévy)


A konferencia részletes programja:

10.00-11.20    
Hogyan lehetnénk boldogabbak? Előadó: Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus

11.30 – 12.40  
A beszédészlelés, a szenzoros emlékezet, és a diszlexia
Előadó:  Csépe Valéria PhD, DSc  csoportvezető, az MTA doktora, tud.   tanácsadó

12.40 – 13. 10.  
EBÉD - SZÜNET
A szünetben tankönyv és taneszköz kiállítás

13.10 – 14 10
A matematikatanítás megújítása az alsó tagozaton - a tapasztalatszerzés, a tevékenység priorítása
Előadó:  Szabóné Szitányi Judit adjunktus ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

14. 10 – 15.10  
A tevékenységközpontú  matematika tanítás – módszerek, eszközök, gyakorlatok bemutatása
Előadó:  Szilágyiné Oravecz Márta, vezető tanító – Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium

15. 10 – 16.10   Fogalmazás - tanítás másként
A kifejező kedv felkeltését és fenntartását biztosító játékok –
 + interaktív  tananyag bemutató
Előadó:  Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes vezető tanító – Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium

16.10
A konferencia zárása


Jelentkezés: 2010. április 13 –ig!
E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu

Posta cím: 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8. -  Tanítók Egyesülete

A konferencia részvételi díja: 1000 Ft, melyet a következő számlaszámra kérünk átutalni 61200292-12016088 (Polgári Takarékszövetkezet) - Tanítók Egyesülete.

Az átutalást kérjük legkésőbb 2010. április 13. – ig befizetni

A regisztrációnál átvehetik a számlát a kollégák, amennyiben előre megírják kinek a nevére töltsük ki!

Természetesen lehetőség van a helyszínen is befizetni a díjat,  de kérjük előre írják meg,a jelentkezéssel együtt,  hogy kinek a nevére állítsuk ki a számlát!

Sok szeretettel várunk benneteket!


VERSMONDÓ VERSENY

A Tanítók Egyesülete  II. Országos Versmondó Versenyt hirdet 6-10 éves korú gyermekek számára négy korcsoportban.
       I.   1. osztályosok
       II.  2. osztályosok
       III. 3.osztályosok
       IV. 4. osztályosok
(ha kevés a jelentkező, akkor az 1.-2. osztályt és a 3.-4. osztályt összevonjuk)
Választani lehet a magyar költők verseiből az életkoruknak megfelelő tartalmú 3-4 percnél nem hosszabb időtartamú verset.
Az értékelés szempontjai között van a tiszta érthető beszéd, a vers megértése, átélése és a megfelelő előadásmód.
Várjuk azoknak az iskoláknak a jelentkezését, amelyek tanulói már területi, megyei, vagy városi versenyek győztesei voltak.
Nevezési határidő: 2010. május 13.
        
Az országos döntő időpontja: 2010 , május 15.   /szombat/ 10.00 óra

Helyszín: Budapest, VIII. ker.
Horváth Mihály tér 8.
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Nevezésekben szerepeljen:
Iskola neve, címe;
Tanuló neve és osztálya
Eddig elért eredménye
Mese címe
A felkészítő tanár neve

Jelentkezés e-mailen: tanitoegyesulet@freemail.hu vagy levélben: Tanítók Egyesülete 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8.

2010. február 10., szerda

Dr. Csépe Valéria: Beszédészlelés, szenzoros emlékezet és diszlexia

Az elmúlt csaknem két évtizedben a diszlexia egy új, koherens modellje alakult ki, egy olyan modell, amely a fonológiai feldolgozásra, a nyelvi képességek összetett struktúrájára épít. A modell a diszlexia gyakorlatában és kutatásában egyike a legsikeresebbeknek bizonyult, elterjedése különösen az angol nyelvterületen bizonyult rendkívül gyorsnak. Ennek egyik oka többek között, hogy a modell az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitjére vezeti vissza, ezek a zavarok pedig jól magyarázzák a fejlődési diszlexia egyik leggyakrabban előforduló altípusát, az úgynevezett fonológiai diszlexiát. A fonológiai modell a nyelvi funkciók összetettségéből indul ki és feltételezi, hogy nem a nyelvi feldolgozó rendszer hierarchiájának legfelső szintjei, a szemantika, a szintaxis és a diskurzus problémái azok, amelyek a diszlexiát leginkább meghatározzák. Sokkal inkább a hierarchia legalsó szintjén található fonológiai modul, a nyelv elemeit alkotó megkülönböztető hangelemek feldolgozása, deficites működése játszik kitűntetett szerepet az olvasás és írás elsajátításának sikertelenségében. Bővebben

Csépe Valéria

Csépe Valéria pszichológus az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének Pszichofiziológiai Osztályán dolgozik. Véletlenek sorozatán át jutott el jelenlegi kutatási területéhez, ahol pontosan az valósul meg, amit mindig is szeretett volna: a biológia és a pszichológia határmezsgyéjén folyik tudományos munkája. Meggyőződése, hogy kutatónak lenni nem munka, hanem életforma, és ezt az életformát a család, gyerekek, unokák nélkül nem lehet kiteljesíteni. Igazi hátterét, gyökereit pedig mindenki a saját gyermekkorából hozza. Az olvasás pszichofiziológiájáról, diszlexiáról is beszélt a Vendégszobában a látogatókkal. Bővebben

Bagdy Emőke a diszlexia genetikai hátteréről