2010. február 10., szerda

Dr. Csépe Valéria: Beszédészlelés, szenzoros emlékezet és diszlexia

Az elmúlt csaknem két évtizedben a diszlexia egy új, koherens modellje alakult ki, egy olyan modell, amely a fonológiai feldolgozásra, a nyelvi képességek összetett struktúrájára épít. A modell a diszlexia gyakorlatában és kutatásában egyike a legsikeresebbeknek bizonyult, elterjedése különösen az angol nyelvterületen bizonyult rendkívül gyorsnak. Ennek egyik oka többek között, hogy a modell az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitjére vezeti vissza, ezek a zavarok pedig jól magyarázzák a fejlődési diszlexia egyik leggyakrabban előforduló altípusát, az úgynevezett fonológiai diszlexiát. A fonológiai modell a nyelvi funkciók összetettségéből indul ki és feltételezi, hogy nem a nyelvi feldolgozó rendszer hierarchiájának legfelső szintjei, a szemantika, a szintaxis és a diskurzus problémái azok, amelyek a diszlexiát leginkább meghatározzák. Sokkal inkább a hierarchia legalsó szintjén található fonológiai modul, a nyelv elemeit alkotó megkülönböztető hangelemek feldolgozása, deficites működése játszik kitűntetett szerepet az olvasás és írás elsajátításának sikertelenségében. Bővebben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése